Kategorie
news

Aktualizacja dot. udzielania świadczeń

Na kolejne dwa tygodnie, czyli do 23 kwietnia br. została przedłużona przerwa w udzielaniu świadczeń w Poradni Neonatologicznej realizowanych w ramach projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” 

Poza w/w zakresem Poradnia Neonatologiczna jest otwarta i przyjmuje pacjentów zgodnie  z wyznaczonymi terminami. Jednocześnie prosimy, aby na umówioną wizytę z dzieckiem do poradni przychodziła tylko jedna osoba dorosła (rodzic/opiekun prawny) bez osób towarzyszących oraz rodzeństwa pacjenta.

Zostają również wstrzymane zajęcia w Szkole Rodzenia. Kurs zaplanowany od 12  kwietnia rozpocznie się 26 kwietnia br.

Wizyty i zajęcia zaplanowane w w/w terminach będą telefonicznie odwoływane przez pracowników Poradni Neonatologicznej.

Badania prenatalne są realizowane bez zmian.

Z dostępnych porad i badań można również korzystać podczas hospitalizacji w naszym szpitalu.

Privacy Preference Center