MONACHIJSKA FUNKCJONALNA DIAGNOSTYKA ROZWOJOWA

Metoda ta  jest powszechnie stosowaną skalą w diagnozie dzieci od ukończenia 1 miesiąca do 2 roku życia.

W czasie trwającego od 45 do 80 minut badania obserwujemy rozwój dziecka w kilku ważnych obszarach, dzięki czemu stawiana diagnoza jest szczegółowa i pozwala nam na uchwycenie zarówno globalnego poziomu rozwoju liczonego w miesiącach, jak i obszarów deficytowych wymagających specjalistycznego wsparcia.  

 W czasie zabawy i stawiania przed dzieckiem kolejnych wyzwań, dostosowanych do jego wieku, obserwujemy rozwój tzw. motoryki dużej, na którą składają się umiejętność raczkowania, siadania i chodzenia, oraz motoryki małej, czyli umiejętności chwytania i manipulacji zabawkami. 

Skala sprawdza również rozwój percepcji, czyli zdolności dziecka do pojmowania zależności w otaczającym je świecie, rozwój mowy, zarówno jej produkcji czyli mowy aktywnej jak i jej rozumienia, rozwój społeczny i samodzielność. 

Stworzenie profilu graficznego dostarcza nam informacji o harmonijności rozwoju dziecka oraz granicy tolerancji przewidzianej dla odchyleń od oczekiwanych wyników. W czasie badania osoba przeprowadzająca badanie ma również szansę na obserwację rozwoju dziecka w sferach nie ujętych przez skalę, m.in. motywację do działania, tolerancję frustracji, męczliwość i umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych. 

Po przeprowadzonym badaniu i analizie uzyskanych wyników rodzic otrzymuje informację o rozwoju swojego dziecka, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości również wskazanie możliwości wczesnego wspierania rozwoju adekwatnie do potrzeb dziecka. 

Szczegółowa diagnoza jest warunkiem wdrożenia trafnych interwencji, by móc wspierać rozwój dziecka w okresie jego największej plastyczności. Daje nam to szansę na minimalizowanie deficytów,  a co za tym idzie lepszy rozwój i zdolność radzenia sobie z wyzwaniami stającymi przed dzieckiem każdego dnia.

Diagnostykę przeprowadzają:

Ewa Murawska
Aneta Mironowicz
Monika Haiman
Joanna Wawrzyniak
Wiktoria Kubiec

Privacy Preference Center