PSYCHOLOG

Z porad mogą korzystać rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci do 2. roku życia.

 

 

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa?

Jeśli jesteś w ciąży i doświadczasz nieprzyjemnych emocji, które w swej sile lub czasie trwania przekraczają możliwości samodzielnego poradzenia sobie z nimi, będzie to dobry moment na spotkanie z psychologiem. 

Jeśli twój ginekolog, martwiąc się o twoją kondycję psychiczną zachęca cię  do konsultacji z psychologiem, możesz skorzystać z tej możliwości w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa  i Neonatologii w Opolu. W czasie wizyty zebrany zostanie pogłębiony wywiad psychologiczny w celu rozpoznania problemu, a jeśli jest to potrzebne istnieje możliwość wykorzystania testów psychologicznych dla precyzyjniejszej diagnozy obszaru problemowego lub dostępnych zasobów. 

Czasem pacjentkom trudno jest podjąć decyzję o skorzystaniu z pomocy psychologa, co najczęściej jest spowodowane lękiem lub niepokojem z powodu braku wcześniejszych doświadczeń w kontakcie z psychologiem. Pacjentki poszukujące pomocy nie muszą potrafić samodzielnie precyzować problemu    z którym się zgłaszają. Wspólnym wysiłkiem i dzięki zaangażowaniu obu stron, zarówno pacjentki jak  i specjalisty, wypracowywany jest plan działania. Jeśli jest to potrzebne, istnieje możliwość skierowania pacjentki do innego specjalisty.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku od 0-2 lat istnieje szereg sytuacji, w których wsparcie  i poradnictwo psychologiczne mogą wpłynąć na poprawę twojego samopoczucia. Rodzice zgłaszający się do psychologa poszukują nie tylko wsparcia psychologicznego, ale również wiedzy, chcąc rozwiać pojawiające się wątpliwości lub uzyskać odpowiedzi na rodzące się pytania. 

 

Spotkanie z psychologiem często jest formą uzupełniającą kompleksowe oddziaływania prowadzone przez innego specjalistę, np. przez lekarza pediatrę. Jeśli masz trudności z nakarmieniem swojego dziecka, uspokojeniem go,  gdy płacze, zrozumieniem co chce ci przekazać gdy czegoś potrzebuje lub obawiasz się czy obserwowane zachowania dziecka są czymś naturalnym, możesz uzyskać wsparcie psychologa.

 Jeśli twoje dziecko zachowuje się inaczej niż inne dzieci, które znasz lub ktoś z twoich bliskich zwraca uwagę na niektóre jego zachowania jako niepokojące, możesz skonsultować się z psychologiem. 

Jeśli doświadczasz trudnych emocji, lęku, niepokoju, złości lub znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej która wpływa na twoje samopoczucie, możesz skorzystać z rozmowy i wsparcia specjalisty. Pierwsze lata życia dziecka są okresem niezwykle sensytywnym, czyli wrażliwym na oddziaływania. Wdrażając odpowiednie strategie wspierające rozwój dziecka w tym czasie możemy zniwelować obserwowane nieprawidłowości lub deficyty rozwojowe. Pierwsze dwa lata życia dziecka są również czasem kształtowania się więzi z rodzicami, która, jeśli zostanie ukształtowana jako bezpieczna, będzie stanowiła źródło wsparcia w trudnych sytuacjach przez całe życie dziecka. Poczucie, że jesteśmy kochani, akceptowani i możemy liczyć na wsparcie kogoś od nas większego, starszego i mającego większą wiedzę pozwala nam bez nadmiernego lęku podejmować nowe wyzwania, a w sytuacji niepowodzenia podejmować kolejne próby. Przez dostępność wielu książek, poradników i materiałów internetowych mamy obecnie dostęp do niemal nieograniczonej wiedzy, co może sprawiać, że jako rodzice czujemy się zagubieni.                     

 Spotkanie z psychologiem może pomóc w wybraniu z morza różnych podejść, strategii i informacji, które czasem stoją ze sobą w sprzeczności lub wydają się zupełnie nie pasować do naszej sytuacji, najskuteczniejszych elementów tak, by móc dostosować je do naszych potrzeb i rodziny, w której żyjemy.

PORAD UDZIELAJĄ:

Joanna Wawrzyniak – psycholog
Wiktoria Kubiec – psycholog

[bws_pdfprint display='pdf,print']

Privacy Preference Center