NEUROLOGOPEDA

Rodzice dzieci od urodzenia do  2 roku życia mogą skorzystać z konsultacji z neurologopedą.

Zakres udzielanej porady:

  • pogłębiony wywiad rozwoju dziecka, funkcji pokarmowych  i karmienia
  • badanie neurologopedyczne niemowlęcia obejmuje: kontakt emocjonalno – społeczny, napięcie mięśni w obszarze ustno – twarzowym, ocenę odruchów ustno-twarzowych, ocenę funkcji pokarmowych (dojrzałości i jakości), ocenę anatomiczno – funkcjonalną i sensomotoryczną obszaru ustno – twarzowego
  • diagnoza logopedyczna w oparciu o wywiad, obserwację i badanie
  • określenie indywidualnych zasad żywieniowych, wzorców karmienia, doboru akcesoriów do karmienia, oceny zachowań problemowych, wspierania rozwoju mowy, różnych technik karmienia, zabaw rozwijających komunikację i mowę
  • informacja zwrotna dla rodziców i zalecenia dotyczące stymulacji logopedycznej, techniki karmienia, stymulacji rozwoju komunikacji i mowy
  • współpraca w interdyscyplinarnym zespole ds. żywienia dzieci

PORAD UDZIELA:

Grażyna Korasiak – neurologopeda

Privacy Preference Center