OCENA ROZWOJU DZIECKA WG KAMIENI MILOWYCH

Metoda stosowana od momentu narodzin dziecka do 2 roku życia.

Ocena rozwoju wg kamieni milowych jest to powszechnie stosowana metoda obserwacji rozwoju dzieci urodzonych w terminie, dzięki której można zapoznać rodziców z kolejnym etapem rozwoju ich dziecka.

Wiek osiągania przez dzieci kamieni milowych w połączeniu z badaniem pediatrycznym jest najczęściej stosowaną metodą oceny rozwoju dzieci. 

Szczegółowe poznanie idealnej sekwencji rozwoju dziecka w zakresie wszystkich sfer (sfera rozwoju ruchowego, sfera rozwoju ruchów precyzyjnych, sfera rozwoju umysłowego i socjalnego oraz sfera rozwoju mowy) pozwala osobie oceniającej sformułować ocenę rzeczywistego stopnia rozwoju danego dziecka. 

Monitorowanie rozwoju dziecka w czasie sprzyja zdrowemu rozwojowi i rozpoznawaniu ewentualnych nieprawidłowości. Profilaktyczne zalecenia pomagają rodzicom przewidywać następny etap rozwoju i odpowiednio kształtować typowe dla niego zachowania. 

Obserwacja rozwoju dziecka w gabinecie lekarskim ma istotne znaczenie dla wczesnej identyfikacji i leczenia zaburzeń rozwojowych. Dziecko można ocenić  w trakcie jego spontanicznej aktywności lub po wywołaniu poszczególnych umiejętności z wykorzystaniem rekwizytów ( np. bańki, lalki).

LEKARZE PRZEPROWADZAJĄCY OCENĘ:

 lek.med.  Klaudia Woźniak – pediatra, neonatolog
dr n.med. Alina Kowalczykiewicz – Kuta – pediatra, neonatolog
lek.med. Małgorzata Gawor – pediatra, neonatolog

 

Privacy Preference Center