KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO (KORP)

Rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci od urodzenia do  2 roku życia mogą skorzystać z konsultacji ze specjalistą.

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego są wystandaryzowanym narzędziem diagnozy przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka.

Pozwala na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi, określonymi w ramach danego przedziału wiekowego.

Za pomocą KORP możemy ocenić etap rozwojowy , na którym znajduje się dziecko. Określić sfery prawidłowego i osłabionego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju.

Narzędzie składa się z materiałów merytorycznych ora pomocy do diagnozy. Dzięki temu nie musimy ich szukać i dobierać.

Podstawowym elemntem KORP są karty oceny rozwoju opracowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych, w kórych wyóżnić można:

 •  karty oceny małego dziecka od 1 miesiąca życia do 11 miesiąca życia ( ponieważ w tym okresie rozwój dziecka przebiega bardzo intensywnie, karty uwzględniają diagnozę umiejętności dziecka do końca 11 miesiąca życia co kwartał)
 • 3 karty oceny rozwoju dziecka w wieku od 1 .0 roku życia do końca 2 roku życia ( w tym okresie możliwa jest diagnoza dziecka co pół roku)
 • 5 kart oceny rozwoju dziecka od 2.11 roku życia do końca 7 roku życia. ( w tym okresie karty uwzględniają diagnozę dziecka w odstępach rocznych)
 • 1 karta oceny rozwoju dziecka w wieku od 8 roku życia do 9.11 roku życia.

 

Przy pomocy kart możemy zbadać poszczególne sfery rozwoju, pozwalające na ocenę następujących umiejętności:

 • rozwoju ruchowego
 • motoryki precyzyjnej ilateraizacji
 • spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • komunikowania się i mowy
 • emocji i relacji społecznych
 • funkcji behawioralnych
 • umiejętności przedszkolnych ( karty dla dzieci w wieku od 3 do 5.11 r.ż,)
 • umiejętności szkolnych ( karty dla dzieci w wieku od 6 do 9.11 r.ż.)

Diagnoza dziecka pogłębiona jest o szczegółowy wywiad z opiekunem.

Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności. Wynika z niego, które sfery są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a w jakich dziecko rozwija się ponadprzeciętnie.

Dzięki temu mamy przejrzysty obraz tego, co wymaga uwagi i stymulacji.

Umiejętności z, którymi dziecko radzi sobie wyjątkowo dobrze warto wykorzystać w terapii, aby motywować dziecko do pracy.

KORP są prostym, czułym diagnostycznie narzędziem pozwalającym na sprawną ocenę rozwoju dziecka.

Umożliwia ocenę wszystkich ważnych sfer i aspektów rozwoju. Szczególnie tych uznawanych za znaczące dla powodzenia dziecka w adaptacji przedszkolnej i później w edukacji szkolnej.

Pomaga wychwycić wszelkie przejawy patologii rozwoju.

Forma badania i sposób zapisu wyników są czytelne i umożliwiają porównywanie wyników na przełomie określonego czasu.

Zastosowanie Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego umożliwia ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.

PORAD UDZIELAJĄ:

Aneta Mironowicz
Joanna Wawrzyniak – psycholog
Wiktoria Kubiec – psycholog

Privacy Preference Center