NEUROLOGOPEDA

Z porad mogą korzystać rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci do 2 roku życia.

Zakres udzielanej porady:

  • wywiad logopedyczny
  • omówienie problemu żywieniowego dziecka
  • edukacja w zakresie prawidłowych zasad żywieniowych, wzorców karmienia, doboru akcesoriów do karmienia, oceny zachowań problemowych, wspierania rozwoju mowy, różnych technik karmienia, zabaw rozwijających komunikację i mowę

PORAD UDZIELA:

Grażyna Korasiak – neurologopeda

Privacy Preference Center