SKALA BRAZELTONA – NBAS

Skala Brazeltona stosowana jest u dzieci od urodzenia do 2 miesiąca życia.

Metoda ta polega neurobehawioralnej ocenie noworodka. 

Jej głównym celem jest nauka umiejętności obserwacji zachowań dziecka oraz rozpoznawania jego emocji w danej chwili. Umożliwia to zrozumienie dziecka, a tym samym lepsze spełnienie jego potrzeb.

Sygnały wysyłane przez noworodka często bywają niezrozumiałe dla rodziców. W związku z tym często nie potrafią zaspokoić jego potrzeb.

W wytworzeniu odpowiedniej więzi pomiędzy rodzicem, a dzieckiem konieczna jest odpowiednia komunikacja. Zdolność obserwacji poszczególnych zachowań dziecka umożliwia interpretację określonych sygnałów.

Metoda NBAS opiera się na analizie 28 czynników behawioralnych oraz 18 odruchów neurologicznych. Dzięki zastosowaniu metody możliwe jest scharakteryzowanie typowych zachowań dziecka i jednoczesne określenie jego indywidualnych potrzeb.

Skala Brazeltona została utworzona w taki sposób, aby możliwe było poznanie dziecka, jak również ocena jego stanu zdrowia

 

OCENĘ PRZEPROWADZAJĄ:

 

Barbara Fojtar
Beata Adamska
Grażyna Korasiak
Monika Haiman
Agnieszka Penc
Ewa Kosydor
Aneta Paliwoda
Anita Garncarek
Joanna Wawrzyniak
Wiktoria Kubiec
Marzena Domańska
Marlena Liszewska

Privacy Preference Center