FIZJOTERAPEUTA

Rodzice dzieci w wieku od urodzenia do  2 roku życia mogą skorzystać z konsultacji z fizjoterapeutą.

 

          Jeśli jesteś rodzicem noworodka, niemowlaka, czy rocznego do dwóch lat dziecka i coś Cię niepokoi lub pediatra, ortopeda, położna, czy ktoś inny zwrócił uwagę na jakiś element nieprawidłowości rozwoju, nie zwlekaj.

          Dziecko otrzyma rzetelną diagnozę funkcjonalną, fizjoterapię, nauczymy Was rodzice jak postępować w domu. W razie konieczności przekierujemy do specjalisty. Wcześnie wychwycone nieprawidłowości, pozwolą na łagodną i trwałą korekcję.

           Czas ten może myć miły, wpłynie na większy kontakt z maleństwem i pozwoli w przyszłości zapobiec wadom postawy, które mają znaczący wpływ na jakość życia.

  Porady z zakresu niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2, dedykowane są dla dzieci ze zdiagnozowanymi nieprawidłowościami oraz dla noworodków, niemowląt, które budzą niepokój u rodziców swoim ułożeniem, zachowaniem, dzieci, które powinny, a nie osiągają adekwatnego do wieku modelu lokomocji ( obracanie się na brzuch, z brzucha na plecy, czworakowanie, chodzenie ), komunikacji werbalnej i niewerbalnej z otoczeniem.

Oceniając rozwój dzieci, należy rozgraniczyć je co do wieku, urodzeniowego tygodnia ciąży, masy ciała, oceny Apgar, rodzaju i okoliczności porodu.

Nieprawidłowości najczęściej występujące u noworodków (0-1 mż ), to asymetrie ułożeniowe, ułożeniowe wady stóp, częste ulewania, problemy w karmieniu, trudny do ukojenia płacz, płacz w kąpieli, przebieraniu.

Wynikają one przeważnie z procesu adaptacyjnego do nowych warunków życia, po za łonem mamy, zaburzonej integracji sensorycznej, czyli radzenia sobie z bodźcami zewnętrznymi, czy wewnętrznymi. Narodziny są wielkim doświadczeniem somatoemocjonalnym i czuciowym, które doświadcza noworodek, jak i mama. Duże znaczenie ma tydzień ciąży, który mówi nam o dojrzałości dziecka i gotowości organizmu matki do wysiłku i zmiany, które zajdą w jej organizmie po porodzie. Im wyższy tydzień ciąży, tym proces adaptacyjny powinien przebiegać łagodnie. Droga porodu ma także znaczenie, dla poczucia własnego ciała w przestrzeni. Poród naturalny cechuje się naturą, skurczami, ciasnym kanałem, przez który przedostaje się dziecko. Poród drogą cięcia cesarskiego, pozbawia noworodka i mamę bezpośredniego kontaktu, narażone jest na dotyk innych rąk a czas wydobycia jest krótki.

Wcześnie podjęte kroki niwelowania nieprawidłowości, wpłyną na swobodę korzystania z radosnego dzieciństwa, i macierzyństwa, lub zadecydują o konieczności podjęcia dalszych działań terapeutycznych.

Niemowlęta to grupa dzieci w wieku od 1 miesiąca do pierwszego roku życia.

 Nieprawidłowości w tym okresie rozwoju, to przeważnie utrwalone asymetrie, nieskoordynowana praca mięśni posturalnych, które wpływają na rozwój ruchowy dzieci. Mogą być opóźnione, lub pominięte pewne etapy lokomocji, pionizacji, czy chwytu. Ważna jest ocena jakości wykonywanych wzorców ruchowych. W pierwszym roku życia ujawniają się choroby, które należy objąć szerszym spektrum diagnostycznym.

 

Dzieci powyżej pierwszego roku życia prezentujące nieprawidłowości, to te, które nie siedzą, nie wstają, nie przemieszczają się, nie chodzą powyżej 18 miesiąca, mają trudności z nawiązywaniem kontaktu z osobami trzecimi, z samodzielną zabawą, komunikacją z opiekunem, zainteresowaniem światem.

Ocena rozwoju opiera się na szczegółowej znajomości ilościowej, a także jakościowej etapów rozwoju. Posługujemy się szerokim wachlarzem narzędzi diagnostycznych, jak wiedza o rozwoju na kolejnych jego etapach. Skala NBAS Brazelton, diagnoza SI, ocena metodą V.Vojty, manualne badanie restrykcji ( ograniczeń ), czy wiotkości, skala oceny rozwoju wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwoju.

Rodzice zgłaszający się ze swoimi pociechami dowiadują się o potrzebach,  przyczynach występowania nieprawidłowości, otrzymują instruktaż postępowania z dzieckiem. Jak pielęgnować, nosić, bawić się z tymi najmłodszymi, aby złagodzić proces adaptacyjny, jednocześnie wpływać na prawidłowy rozwój psycho – ruchowy. Jak kąpać, żeby nie płakało. Te, które wymagają intensywniejszej terapii, są jej nauczani, aby do czasu uzyskania wizyty w Poradni Rehabilitacji, mogli już poprawić stan, korygować nieprawidłowości, dostosować warunki domowe do potrzeb dziecka.

Do tych celów używamy specyficznych technik pielęgnacyjnych, aktywujących mięśnie posturalne, korygujących asymetrię, chwytów osteopatycznych, stosowania pozycji ułożeniowych do zabawy, karmienia. Uczymy rodziców masażu ciała, stóp. Rodzice dostają rozwiązania postępowania w zapobieganiu bólom kolkowym, wyciszania w niepokoju.

Dzieci z poważniejszymi ograniczeniami ruchomości mogą być przez rodzica rehabilitowane parę razy dziennie, mając kontrolę fizjoterapeuty, co przyspiesza proces niwelowania nieprawidłowości, który często wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Kontakt z lekarzem odpowiedniej specjalności, logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą, tworzy najlepszy model opieki nad potrzebującym pomocy dzieckiem.

KONSULTACJE PRZEPROWADZAJĄ:

Barbara Fojtar
Ewa Murawska

Privacy Preference Center