SKALE ROZWOJU DZIECI BAYLEY-IV (BSID-IV)

Rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci od urodzenia do  2 roku życia mogą skorzystać z konsultacji ze specjalistą.

Zakres udzielanej porady: 

  • pogłębiony wywiad dotyczący sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i społecznej dziecka, dotychczas wykonanej diagnostyki rozwoju psychoruchowego dziecka i wyniki badań
  • wykonanie badania zgodnie z procedurą przewidziana przez BSID-II
  • ocena i interpretacja badania
  • udzielenie informacji zwrotnej rodzicowi.

Informacja na temat badania Skalą Bayley

 

PORAD UDZIELAJĄ:

Wiktoria Kubiec – psycholog
Joanna Wawrzyniak – psycholog

Privacy Preference Center