POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA ROZWOJU (PSYCHOMOTORYCZNEGO) DZIECKA

Wczesne rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym małego dziecka (szczególnie w pierwszych tygodniach życia), a także wczesna interwencja terapeutyczna pozwala na wyrównanie deficytów rozwojowych u dziecka               do 1 roku życia aż w 94%  (wg badań niemieckich).

Zapraszamy do skorzystania z nieinwazyjnych metod badania rozwoju dziecka, tj.

  • skala Brazeltona
  • metoda Prechtla
  • ocena rozwoju dziecka wg kamieni milowych
  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Privacy Preference Center