ZRÓB BADANIA – ZYSKAJ SPOKÓJ LUB POMOC

Badania prenatalne, mające na celu wczesne wykrywanie wad rozwojowych, są adresowane do kobiet w ciąży poniżej 35. roku życia. Badania są wykonywane bezpłatnie i bez skierowania
( po 35 r.ż. również wykonujemy badania prenatalne w ramach powszechnej służby zdrowia, na podstawie skierowania).

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące opieki nad kobietą w ciąży i przeprowadzania badań prenatalnych  zalecają badania prenatalne dla wszystkich kobiet niezależnie od wskazań medycznych. 

Znajomość tych rekomendacji obala mit, że tylko kobieta ciężarna   z tak zwanej „grupy podwyższonego ryzyka”  powinna wykonywać badania prenatalne wykrywające najczęstsze wady rozwojowe. Takie badania powinna wykonać każda kobieta ciężarna bez względu na wiek.

ZAPRASZAMY NA DWIE WIZYTY

  •  między 11. a 14. tygodniem ciąży wykonywane jest badanie ultrasonograficzne (USG) oraz badanie krwi ciężarnej (badania prenatalne krwi ciężarnej obejmują ocenę stężenia białka PAPP-A oraz wolnej podjednostki beta-HCG) 
  • między 18. a 23. tygodniem ciąży wykonywane jest badanie ultrasonograficzne (USG).                                                      

Wykonanie tych badań jest dla przyszłej mamy całkowicie nieszkodliwe, a jedyną sytuacją wyjątkową, kiedy odstępuje się          od ich przeprowadzenia jest ciąża trojacza lub większa.

Współczesna praktyka badań prenatalnych umożliwia nie tylko postawienie prawidłowej i dokładnej diagnozy, ale pozwala również na działania lecznicze w stosunku do płodu w okresie życia wewnątrzmacicznego lub tuż po urodzeniu.

Badania prenatalne pozwalają na efektywniejsze leczenie płodu oraz noworodka niezwłocznie po urodzeniu. W zależności od wyniku badań, kobiety są kierowane do objęcia wsparciem pozostałymi działaniami programu  lub do dalszego postępowania diagnostycznego refundowanego ze środków NFZ.

 

Badanie USG genetyczne płodu wykonywane jest  zgodnie ze standardami Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

W zależności od wieku ciąży umożliwia dokładne zbadanie parametrów: 

  • pęcherzyka ciążowego i żółtkowego,
  • grubość fałdu karkowego, kości nosowej,
  • zarys i wymiary poszczególnych organów płodu
  • pracę serca,
  • długość kości udowych, a także łożysko, pępowinę  i płyn owodniowy.

USG genetyczne umożliwia wykrycie u dziecka niektórych wad genetycznych tj. zespołu Downa, Edwarda lub Turnera, a także wad wrodzonych tj. bezmózgowie, wady serca, rozszczep wargi lub kręgosłupa, wodogłowie oraz karłowatość.

Przede wszystkim podczas badania lekarz ocenia m.in. obecność / brak kości nosowej, przepływ w przewodzie żylnym, przepływ przez zastawkę trójdzielną) oraz ogólną budowę płodu.

Badania biochemiczne – test podwójny (oznaczenie w surowicy krwi):

         a. PAPP-A – -osoczowe białko ciążowe A

         b. Beta-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa (podjednostka beta).

W teście podwójnym bada się stężenia dwóch substancji: białka PAPP-A i beta-HCG. Biochemiczna analiza krwi jest ponadto połączona z oceną przezierności fałdu karkowego. Test podwójny służy do określenia ryzyka rozwoju trzech najczęściej występujących wad rozwojowych u dzieci, tj zespołu Downa (trisomia chromosomu 21), zespołu Edwardsa (trisomia chromosomu 18) oraz zespołu Patau (trisomia chromosomu 13.) Jeżeli wynik badań będzie wskazywał na istnienie wad u płodu zaleca się przeprowadzenia badań bardziej inwazyjnymi metodami, ponieważ sam wynik testu podwójnego nie daje pewności, że wykryta wada faktycznie istnieje.

 

LEKARZE WYKONUJĄCY BADANIA:

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

dr n. med. Jacek Więcek – ginekolog położnik
lek. Andrzej Ośko – ginekolog położnik, perinatolog

Femmina Centrum Medyczne Mączka Pasternok Ziętek – Spółka Partnerska

lek. med. Marek Mączka – ginekolog położnik
dr n. med.Damian Ziętek – ginekolog położnik
lek. med. Marcin Pasternok – ginekolog  położnik, perinatolog

Lekarze Wdowczyk i Więcek Spółka Partnerska

dr n. med. Jacek Więcek – ginekolog położnik
dr n. med. Michał Wdowczyk – ginekolog położnik
lek. med. Michał Skrzypulec – ginekolog położnik

 

Privacy Preference Center