PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA

– pierwsza pomoc przedmedyczna u noworodków

Z porad mogą korzystać rodzice oraz opiekunowie prawni  dzieci do 2. roku życia.

Głównym celem porady jest pomoc rodzicom w niebezpiecznych sytuacjach, które mogą mieć miejsce w pierwszych miesiącach życia. Tematami spotkań są m.in. bezdech, RKO-resuscytacja krążeniowo – oddechowa oraz ciało obce w drogach oddechowych (zakrztuszenie, zachłyśnięcie).

Zakres udzielanych porad obejmuje:

  • wywiad dotyczący sytuacji zdrowotnej noworodka
  • przedstawienie rodzicom zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zachowań w sytuacji nagłych zdarzeń wymagających interwencji medycznej
  • wywiad dotyczący oczekiwań i potrzeb rodzica
  • edukacja w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej u noworodka z wykorzystaniem instruktażu werbalnego, filmów edukacyjnych oraz pokazu pierwszej pomocy na fantomie noworodkowym
  • ćwiczenia z wykorzystaniem nabytej wiedzy w obecności położnej, różnorodność scenariuszy dostosowana do potrzeb rodziców
  • wsparcie umiejętności i kompetencji rodziców

PORAD UDZIELAJĄ:

Aneta Madej – Wnuk
Beata Kunicka
Barbara Bilska
Beata Kochańska
Marta Marć
Elżbieta Sidorowicz
Beata Perlik

 

Privacy Preference Center