FILMY

Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem w zdrowiu i chorobie

Filmy zrealizowane zostały dzięki projektowi unijnemu pn.
Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki,
diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2
”  
w ramach działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Moduł I

Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem
w zakresie poprawy jakości opieki
nad kobietą w okresie ciąży,
porodu i połogu
Moduł II

Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem
w zakresie ochrony zdrowia dziecka
w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego

Privacy Preference Center