AUDYCJE RADIOWE

Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem w zdrowiu i chorobie

Audycje z cyklu „Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem w zdrowiu i chorobie” przygotowane przez
Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w ramach projektu unijnego
pn. „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2.” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

01. Audycja – Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 14.09.22

02. Audycja – Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 16.09.22

03. Audycja – Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 21.09.22

04. Audycja – Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 23.09.22

05. Audycja – Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 28.09.22

06. Audycja – Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 30.09.22

07. Audycja – Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 05.10.22

08. Audycja – Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 07.10.22

09. Audycja – Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 12.10.22

10. Audycja – Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 14.10.22

Privacy Preference Center