Kategorie
news

Wznawiamy świadczenia

Po miesięczne przerwie, wynikającej ze zwiększonej zachorowalności społeczeństwa na COVID 19, a tym samym konieczności ograniczenia kontaktu, od poniedziałku tj. 26.04.2021 r. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu wznawia bezpłatne badania oraz porady adresowane  do kobiet w ciąży oraz rodzin z dziećmi do lat 2 udzielane w Poradni Neonatologicznej oraz w Szkole Rodzenia w ramach projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki   i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2”. Badania prenatalne, badania oraz porady udzielane podczas hospitalizacji, a także u partnera projektu cały czas były realizowane bez przestoju. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie zakończony 31 grudnia 2021 r.

Świadczenia udzielane przez Kliniczne Centrum w partnerstwie z  Femmina  Centrum Medyczne Mączka Pasternok Ziętek Spółka Partnerska (w zakresie badań prenatalnych) są podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich jest adresowany przede wszystkim do kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu, ale także rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 2. Mieszkańcy województwa opolskiego znajdujący się w tej grupie docelowej mogą się do nas zgłosić, aby skorzystać z badań oraz poradnictwa lekarzy i innych specjalistów począwszy od etapu ciąży, a skończywszy na osiągnięciu przez dziecko 2 lat. Poza specjalistycznymi badaniami tj. np. badania prenatalne, uczestnictwem w zajęciach przygotowujących do porodu w Szkole Rodzenia, mogą także skorzystać  z poradnictwa licznych specjalistów. Jednym z nich jest poradnictwo udzielane przez lekarza neonatologa szczególnie adresowanego do rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie lub u których podczas badań prenatalnych wykryto nieprawidłowości w rozwoju dziecka. W ramach konsultacji nasi specjaliści szczegółowo omawiają występujący u dziecka problem, odpowiadają na wszystkie pytania rodziców związane z tym zagadnieniem, przedstawiają możliwości diagnostyczno – terapeutyczne. W przypadku dzieci z wykrytymi wadami rozwojowymi szczególnie ważne jest, aby rodzice mogli świadomie przygotować się do ich przyjścia na świat – nasi specjaliści pomagają rodzicom przejść przez ten proces. 

Drugi moduł projektu jest poświęcony przede wszystkim diagnostyce rozwoju dziecka w wieku    od urodzenia do lat 2. Na dostępne porady i badania mogą się do na nas zgłosić rodzice/opiekunowie prawni z dziećmi w celu sprawdzenia jego prawidłowego rozwoju. W przypadku stwierdzenia jego ewentualnych nieprawidłowości nasi lekarze i specjaliści, tj. np. pediatra, neurologopeda, fizjoterapeuta obejmują je specjalistyczną opieką. Wszystkie stosowane metody diagnostyczne rozwoju dziecka są nieinwazyjne. Z części z nich, jak np. metody diagnostycznej tzw. Skali Brazeltona, można skorzystać jeszcze podczas hospitalizacji, gdyż wykonuje się ją u dzieci w wieku od urodzenia do 2. miesiąca życia. Podczas badania, które składa się z 4 elementów (badanie snu, siły dziecka, interakcji oraz płaczu), rodzice obserwują reakcje dziecka i dowiadują się, co mogą oznaczać konkretne zachowania. Metoda Prechtla to z kolei metoda wymagająca zaangażowania rodziców, opierająca się na analizie jakości tzw. globalnych wzorców ruchu. Ocena przeprowadzana przez lekarza pediatrę neonatologa opiera się na nagraniach wideo (wystarczą 3 o dł. przynajmniej 5 min) motoryki spontanicznej dziecka w wieku od urodzenia do 3. miesiąca życia. Diagnostyka metodą Prechtla pozwala bardzo wcześnie stwierdzić lekkie odchylenia od prawidłowych wzorców ruchowych, które mogą prowadzić do  deficytów motorycznych. Ponadto, co warto podkreślić, Kliniczne Centrum prawdopodobnie jest jedyną placówką medyczną w województwie opolskim korzystającą z metody diagnostycznej opierającej się na Skali Bayleya, która składa się z 5 części badających rozwój dziecka w obszarze zdolności poznawczych, językowych, ruchowych, społeczno-emocjonalnych oraz zachowań adaptacyjnych. W ramach projektu, czyli bez wskazań i skierowania, w Poradni Neonatologicznej Klinicznego Centrum wykonywane jest również m.in. profilaktyczne badanie USG przezciemieniowe oraz jamy brzusznej. Badania te służą wczesnej diagnostyce wad wrodzonych, a także wykrywaniu wczesnych stadiów chorób rozpoczynających się w wieku niemowlęcym.

Od początku realizacji projektu, tj. podpisania umowy z Województwem Opolskim w dn. 31.10.2019 r., z udzielanych świadczeń skorzystało ponad 6 000 osób.

Privacy Preference Center