Kategorie
news

Ważna informacja

W związku z dużą ilością zachorowań Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu informuje, że w dniach 30 marca  – 9 kwietnia br. zostają wstrzymane świadczenia udzielane w Poradni Neonatologicznej ramach projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” . Poza w/w zakresem Poradnia Neonatologiczna jest otwarta i przyjmuje pacjentów zgodnie z wyznaczonymi terminami.

Jednocześnie prosimy, aby na umówioną wizytę w poradni, z dzieckiem przychodziła tylko jedna osoba dorosła (rodzic/opiekun prawny) bez osób towarzyszących oraz rodzeństwa pacjenta.

Zostają również wstrzymane zajęcia w Szkole Rodzenia. Kurs zaplanowany  od dzisiaj, tj. 29 marca, rozpocznie się 12 kwietnia br.

Wizyty i zajęcia zaplanowane w w/w terminach będą telefonicznie odwoływane przez pracowników poradni.

Jednocześnie informujemy, że badania prenatalne będą realizowane bez zmian.   

Z dostępnych porad i badań można również korzystać podczas hospitalizacji w naszym szpitalu.

Privacy Preference Center