Kategorie
news

Szkolenie nt. „Interdyscyplinarnej opieki interwencyjnej nad dzieckiem z chorobami rzadkimi”

12 marca br. w Opolu odbyło się szkolenie nt. „Interdyscyplinarnej opieki interwencyjnej nad dzieckiem z chorobami rzadkimi” w ramach projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki   i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Były to warsztaty szkoleniowe dla położnych, pielęgniarek, neonatologów, pediatrów, fizjoterapeutów, logopedów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, które dotyczyły opieki nad mamą i dzieckiem jako roli zespołu interdyscyplinarnego.

Omówiono rozwój sensomotoryczny w okresie płodowym i jego wpływ na rozwój – ocena oraz poprawa zaburzonych funkcji ssania, połykania, oddychania, możliwości psychomotoryczne dzieci z grupy ryzyka oraz budowanie na ich tle kompetencji: techniki manipulacji i stymulacji według Bobath i  Castillo Morales. Odbyły się również zajęcia praktyczne z rozwoju dłoni i stopy (techniki stymulacji dla rozwoju funkcji połykania i oddychania).

Wykładowca prowadzący zajęcia dr Teresa Kaczan (logopeda, certyfikowany międzynarodowy terapeuta metody Castillo Moralesa, terapeuta SI, ergoterapeuta) omówiła patologie ustno–twarzowe w różnych zespołach genetycznych oraz  możliwości poprawy funkcji oralnych poprzez rozwój globalny-motoryczny – były to zajęcia praktyczne na podstawie Castillo Morales oraz metodą NDT–Bobath, które poprowadziła mgr Magdalena Bonter (logopeda, certyfikowany terapeuta metodą NDT–Bobath).

Podczas szkolenia omówiono również znaczenie ergoterapii w pediatrii i jej wpływ na rozwój dzieci. Na podstawie nauki prawidłowego karmienia piersią i butelką omówiono także rolę masażu ustno–twarzowego w zaburzeniach genetycznych i zespole wad wrodzonych.

Powyższe szkolenie jest niezbędną formą do pogłębiania wiedzy w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki z zakresu wsparcia rodziny w celu niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2. Mieszkańcy województwa opolskiego mogą się do nas zgłosić, aby skorzystać z badań oraz poradnictwa lekarzy i innych specjalistów począwszy od etapu ciąży, a skończywszy na osiągnięciu przez dziecko 2 lat.

W ramach projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki   i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” mieszkańcy województwa opolskiego mogą korzystać z pogłębionej diagnostyki  rozwoju (psychomotorycznego) dziecka oraz niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci. W ramach ww. zakresu można skorzystać z diagnostyki pediatrycznej, neurologopedycznej, fizjoterapeutycznej z zastosowaniem różnych metod: diagnozy SI, skal rozwoju Bayley, karty oceny rozwoju psychoruchowego, badań USG przezciemiączkowych lub jamy brzusznej.
Wymienione metody to narzędzia, po które warto sięgnąć w pierwszej kolejności, szczególnie badając poziom rozwoju dzieci obciążonych wcześniactwem, deficytami rozwojowymi lub innymi trudnościami, jak np. zaburzenia przywiązania, zaburzenia integracji sensorycznej czy trudności w karmieniu.

W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii poza specjalistycznymi badaniami mieszkańcy Opolszczyzny mogą także skorzystać  z poradnictwa licznych specjalistów. Jednym z nich jest poradnictwo udzielane przez lekarza neonatologa szczególnie adresowanego do rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, lub u których podczas badań prenatalnych wykryto nieprawidłowości w rozwoju dziecka.
W ramach konsultacji nasi specjaliści szczegółowo omawiają występujący u dziecka problem, odpowiadają na wszystkie pytania rodziców związane z tym zagadnieniem, przedstawiają możliwości diagnostyczno–terapeutyczne.
W przypadku dzieci z wykrytymi wadami rozwojowymi szczególnie ważne jest, aby rodzice mogli świadomie przygotować się do ich przyjścia na świat – a nasi specjaliści pomagają rodzicom przejść przez ten proces. 

Privacy Preference Center