Kategorie
news

Zapraszamy na badanie wg Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego

KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO (KORP)

Przypominamy, że w ramach unijnego projektu, rodzice dzieci do lat 2, mogą skorzystać z konsultacji ze specjalistą, który bezpłatnie wykona badanie.
 
Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego są wystandaryzowanym narzędziem diagnozy przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka.
Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi.
 
Za pomocą KORP możemy ocenić:
 • etap rozwojowy,
 • określić sfery prawidłowego i osłabionego rozwoju,
 • wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju.
Narzędzie składa się z materiałów merytorycznych oraz pomocy do diagnozy. Jego podstawowym elementem są karty oceny rozwoju opracowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych.
 
Przy pomocy tych Kart możemy zbadać poszczególne sfery rozwoju, pozwalające na ocenę następujących umiejętności:
 • rozwoju ruchowego
 • motoryki precyzyjnej i lateraizacji
 •  postrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 •  komunikowania się i mowy
 • emocji i relacji społecznych
 • funkcji behawioralnych.
Diagnoza dziecka pogłębiona jest o szczegółowy wywiad z opiekunem.
Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności.
Wynika z niego, które sfery są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a w jakich dziecko rozwija się ponadprzeciętnie.
Dzięki temu mamy przejrzysty obraz tego, co wymaga uwagi i stymulacji.
 
KORP są prostym, czułym diagnostycznie narzędziem pozwalającym na sprawną ocenę rozwoju dziecka.
 • Umożliwia ocenę wszystkich ważnych sfer i aspektów rozwoju. Szczególnie tych uznawanych za znaczące dla powodzenia dziecka w adaptacji przedszkolnej i później w edukacji szkolnej.
 • Pomaga wychwycić wszelkie przejawy patologii rozwoju.
Metoda badania dziecka szczegółowo opisana jest na stronie:
 
Zapraszamy do kontaktu:
Poradnia Neonatologiczna
Opole, ul. Reymonta 8
 
Rejestracja:
poniedziałek – piątek
godz.10.00 – 14.00
tel. 669 812 632
 
PORAD UDZIELAJĄ:
Joanna Wawrzyniak – psycholog
Wiktoria Kubiec – psycholog
Aneta Mironowicz
 
Badania wykonujemy w ramach projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Privacy Preference Center