Kategorie
news

Wznawiamy udzielanie świadczeń

Wznawiamy udzielanie świadczeń – zapraszamy!

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu wznawia udzielanie świadczeń dostępnych w ramach projektu “Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2”, które –  ze względu na epidemię – od połowy marca były zawieszone.  Cały czas natomiast wykonywaliśmy badania prenatalne.        W ograniczonym zakresie poradnictwo było również udzielane pacjentkom hospitalizowanym w naszym szpitalu. Tym samym, do końca maja w ramach realizowanego projektu, lekarze      i specjaliści z Klinicznego Centrum udzielili oraz wykonali ponad 2 000 różnych porad i badań, dodatkowo partner projektu zrealizował ponad 1 500 badań prenatalnych.

 Projekt  realizowany przez Kliniczne Centrum  w partnerstwie z Mączka – Lekarze Ginekolodzy – Spółka Partnerska, wykonującymi część badań prenatalnych, jest adresowany do kobiet w ciąży oraz rodzin z dziećmi do lat 2 z całego województwa opolskiego.  Aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń, nie potrzeba skierowań ani wskazań, gdyż  są one współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020.

 – Mieszkańcy naszego województwa ponownie mogą się już z nami kontaktować w celu umówienia  terminu wizyty.  Wznowiliśmy  m.in. świadczenia  adresowane do pań  zainteresowanych poradnictwem  mobilnym, czyli udzielanym na terenie miasta Opola oraz powiatu opolskiego na miejscu w ich mieszkaniach. Położne wspierają  panie  merytorycznie, przygotowując je do  porodu   i połogu oraz udzielając porad związanych  z laktacją. Pacjentki po porodzie fizjologicznym oraz po cesarskim cięciu mogą już także korzystać z konsultacji  fizjoterapeuty udzielanych w jego gabinecie na terenie Opola. Natomiast na miejscu, w Poradni Neonatologicznej, zapraszamy  do korzystania m.in. z poradnictwa specjalistycznego dla rodziców. Konsultacji udzielają lekarze i specjaliści, m.in. neonatolog, prawnik, neurologopeda, fizjoterapeuta, psycholog, pielęgniarka neonatologiczna, pielęgniarka, dietetyk oraz położna w zakresie udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy noworodkowi. Wznowiliśmy już także profilaktyczne badania USG przezciemiączkowego oraz jamy brzusznej oraz liczne nieinwazyjne badania diagnostyczne dotyczące rozwoju dziecka do 2 r.ż.  – powiedziała Małgorzata Sobel wz. Dyrektora Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru.

Jednym z oferowanych badań diagnostycznych dotyczących rozwoju dziecka jest np. „Skala Brazeltona”,  pozwalająca  ocenić rozwój dziecka od pierwszych chwil po urodzeniu do 2. miesiąca życia. Badanie składa się z czterech elementów: badania snu, siły dziecka, interakcji oraz płaczu.   

Oto opinia jednej z pacjentek, która skorzystała z diagnostyki rozwoju dziecka Skalą Brazeltona:

 „Warto przeprowadzić badanie metodą Brazeltona, ponieważ daje ona wiele cennych wskazówek rodzicom. Po wyjściu ze szpitala wiedziałam, że mogę prowadzić normalny tryb życia, czyli mogę spokojnie odkurzać, gdy dziecko śpi, oglądać tv, a mojemu dziecku nie będzie to przeszkadzać. Ważną informacją dla mnie było również to, że dziecko reaguje na mój głos (słyszy) i że podąża wzrokiem za moją twarzą (widzi). Było to ważne dla mnie w szczególności, ponieważ moje dziecko jest wcześniakiem i dodało mi to otuchy. Dlatego warto i każdemu kto będzie miał okazję zbadać swoje dziecko tą metodą, to polecam”.

 

Osoby zainteresowane   świadczeniami w celu umówienia wizyty mogą się kontaktować z koordynatorami projektu:

Badania prenatalne – Poradnia  Ginekologiczno  – Położnicza Klinicznego Centrum 

tel. 77 454  54  01 wew. 661
tel. kom. 533 722 106

Partner projektu:

Mączka – Lekarze Ginekolodzy – Spółka Partnerska
ul. Aleja “Solidarności” 26
tel. 531 411 612
www.femmina.pl

Pozostałe porady i badania – Poradnia Neonatologiczna Klinicznego Centrum

tel. 77 454 54 01 wew. 611 lub 77  434  06  82 
tel. kom. 534 084 542


INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU:

Projekt  “Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki  i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2 ”  jest realizowany  w ramach działania  8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Składa się z dwóch bloków tematycznych: 1 – Poprawa jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu oraz  2 – Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego.

Projekt jest realizowany przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
w partnerstwie z MĄCZKA – LEKARZE GINEKOLODZY – SPÓŁKA PARTNERSKA w Opolu ( w zakresie badań prenatalnych).

Całkowita wartość projektu :  7 773 420,42 zł


Dofinansowanie w kwocie : 7 328 653,42 zł:

  • 6 607 407,35 zł  ze środków europejskich    
  • 721 246,07 zł  ze środków dotacji celowej
  • 444 767,00 zł  wkład własny

Dla kogo:

Ze świadczeń udzielanych w ramach projektu mogą korzystać mieszkańcy województwa opolskiego:

  • kobiety w ciąży i w okresie połogu
  • dzieci w wieku do lat 2
  • rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do lat 2

Założenia i cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą w ciąży  i małym dzieckiem, co wpłynie na poprawę jakości życia społecznego oraz zmniejszy nierówności w zdrowiu w województwie opolskim, co jednocześnie wpisuje się bezpośrednio w cel główny wynikający z programu Poprawy opieki nad matką i dzieckiem. Cel główny jest realizowany poprzez dążenie do poprawy jakości opieki nad kobietą w ciąży, w okresie porodu i połogu poprzez wczesne wykrywanie wad rozwojowych (nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 r.ż. oraz udzielanie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców  – ochrony zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego poprzez pogłębioną diagnostykę w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego poprzez pogłębioną diagnostykę rozwoju dziecka (ocena psychomotoryczna) oraz niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 (wsparcie z zakresu żywienia, opieki psychologicznej dla dzieci i rodziny, mobilny instruktaż rehabilitacyjny w warunkach domowych). Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług oraz szeroko rozumianą edukacja, może zachęcić młodych rodziców do wcześniejszego podjęcia decyzji o powiększeniu rodziny. 

Planowane efekty:

  • wzrost motywacji kobiet do stosowania zachowań prozdrowotnych w okresie ciąży,
  • zwiększenie wykrywalności wad wrodzonych i rozwojowych oraz skuteczniejsze wsparcie specjalistów w przypadku wykrycia wad płodu,
  • zwiększenie komfortu życia kobiet przed i po porodzie, poprzez np. wczesną rehabilitację kobiet po porodzie, zwiększenie wykrywalności i likwidację bądź korygowanie zaobserwowanych u dzieci nieprawidłowości w rozwoju,
  • zwiększenie zaangażowania rodziny w proces leczenia i rehabilitacji dzieci, szczególnie w warunkach domowych.
Iwona Nawrot-Szczepanik

Privacy Preference Center