Kategorie
news

UWAGA! Aktualizacja

 

Informujemy, że limit miejsc na poniższe konsultacje neurologopedyczne został wyczerpany.

Zapraszamy dzieci do lat 2 wraz z rodzicami w dniu 10 marca 2023 r. w godz. 8.00 – 15.00
na KONSULTACJE NEUROLOGOPEDYCZNE.
Spotkania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Zgłoszenia przyjmowane są:
od poniedziałku – do piątku
w godz. 11.00 – 13.00
pod numerem tel. 602 253 785
 
Zakres udzielanej porady:
  • wywiad logopedyczny
  • omówienie problemu żywieniowego dziecka – trudności w karmieniu
  • edukacja w zakresie prawidłowych zasad żywieniowych, wzorców karmienia, doboru akcesoriów do karmienia, oceny zachowań problemowych, wspierania rozwoju mowy, różnych technik karmienia, zabaw rozwijających komunikację i mowę.
PORAD UDZIELA:
mgr Grażyna Korasiak – neurologopeda
 
Zapraszamy do Poradni Neonatologicznej w Opolu przy ul. Reymonta 8.

Konsultacje neurologopedyczne prowadzone są w ramach Projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2- edycja 2”

Pełny zakres świadczeń udzielanych w ramach projektu jest wyszczególniony na stronie:
https://dlarodziny-ginekologia.opole.pl/

Privacy Preference Center