Kategorie
news

Konsultacje neurologopedyczne

Zapraszamy dzieci do lat 2 wraz z rodzicami na KONSULTACJE NEUROLOGOPEDYCZNE.
Spotkania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Zgłoszenia przyjmowane są:
od poniedziałku – do piątku
w godz. 9.00 – 13.00
pod numerem tel. 602 253 785
 
Zakres udzielanej porady:
  • wywiad logopedyczny
  • omówienie problemu żywieniowego dziecka – trudności w karmieniu
  • edukacja w zakresie prawidłowych zasad żywieniowych, wzorców karmienia, doboru akcesoriów do karmienia, oceny zachowań problemowych, wspierania rozwoju mowy, różnych technik karmienia, zabaw rozwijających komunikację i mowę.
PORAD UDZIELI:
mgr Grażyna Korasiak – neurologopeda

Zapraszamy do Poradni Neonatologicznej w Opolu przy ul. Reymonta 8.

Konsultacje neurologopedyczne prowadzone są w ramach Projektu unijnego pn. „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2- edycja 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Pełny zakres świadczeń udzielanych w ramach projektu jest wyszczególniony na stronie: https://dlarodziny-ginekologia.opole.pl/

Privacy Preference Center