Kategorie
Bez kategorii

Opolskie jest dla Rodziny

Ponad 20 tys. darmowych porad i badań  dla rodzin, w szczególności kobiet i dzieci do lat 2,   z województwa opolskiego o wartości ponad 7 mln zł. To prawdopodobnie jedyny taki projekt  w skali kraju. 

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu rozpoczyna realizację większości porad i badań, adresowanych do rodzin oczekujących na narodziny dziecka oraz opiekujących się potomstwem do lat 2, które dzięki udziałowi w Programie poprawy opieki nad matką i dzieckiem  może zaoferować  mieszkańcom województwa opolskiego. W ramach programu Kliniczne Centrum planuje wykonać ponad 17 tys. badań oraz porad, dodatkowo ok. 3 tys. badań (tylko prenatalnych) zostanie zrealizowanych przez Partnera Projektu, czyli :MĄCZKA – LEKARZE GINEKOLODZY – SPÓŁKA PARTNERSKA w Opolu.

 

 – Projekt, który mamy zaszczyt realizować, jest adresowany do całych rodzin, ale przede wszystkim ukierunkowany na  jeden z istotniejszych etapów w życiu kobiety, przypadający na okres ciąży oraz wczesnego macierzyństwa.  Stąd też jesteśmy dumni, że na tym etapie możemy zaproponować kobietom oraz ich rodzinom jak najlepszą opiekę medyczną, która zapewni im tak ważny w tym okresie spokój  i poczucie bezpieczeństwa.

Uznaliśmy, że zbliżający się Dzień Kobiet jest  doskonałą okazją na jego inaugurację. Mam nadzieję,    że panie będą usatysfakcjonowane z dodatkowej opieki medycznej, którą dzięki funduszom unijnym możemy im zaproponować.– powiedział Edward Puchała Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU:

Projekt  “Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki   i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2 ”  jest realizowany  w ramach działania  8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Składa się z dwóch bloków tematycznych:

 

 1. Poprawa jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu.
 2. Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego.

 W ramach bloku: Poprawa jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, mieszkańcy województwa opolskiego mogą korzystać z:

 

 1. Badań prenatalnych – dla kobiet  wieku  do 35 lat
 2. Mobilnej opieki okołoporodowej, czyli szkół rodzenia, opieki położnej środowiskowej, poradni laktacyjnej, wczesnej  rehabilitacji kobiet  po porodzie, wsparcia kobiet po ciąży mnogiej.
 3. Poradnictwa specjalistycznego dla rodziców, czyli poradnictwa: neonatologa, prawnika, neurologopedy, fizjoterapeuty, psychologa, pielęgniarki neonatologicznej, pielęgniarki i położnej w zakresie udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy noworodkowi oraz dietetyka.

W ramach bloku: Ochrony zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego

 1. Pogłębionej diagnostyki rozwoju (psychomotorycznego) dziecka za pomocą metod: Skala Brazeltona, Metoda Prechtla, Ocena Rozwoju Dziecka wg Kamieni Milowych, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.
 2. Niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – diagnostyka pediatryczna, neurologopedyczna, gastrologiczna, fizjoterapeutyczna, a także wykorzystanie takich metod jak: diagnoza SI, skale rozwoju Bayley-II, karty oceny rozwoju psychoruchowego, badanie USG  przezciemiączkowe lub jamy brzusznej .

 Projekt jest realizowany przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
w partnerstwie z AOS/POZ:MĄCZKA – LEKARZE GINEKOLODZY – SPÓŁKA PARTNERSKA w Opolu ( w zakresie badań prenatalnych).

 

Całkowita wartość projektu : 7 284 176,72  zł
                           

 Dofinansowanie w kwocie : 6 883 546,99 zł:

 • 6 191 550,21 zł  ze środków europejskich    
 • 691  996, 78 zł  ze środków dotacji celowej
 • 400 629, 73 zł wkład własny

Dla kogo:

Ze świadczeń udzielanych w ramach projektu mogą korzystać mieszkańcy województwa opolskiego:

 • kobiety w ciąży i w okresie połogu
 • dzieci w wieku do lat 2
 • rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do lat 2 

Privacy Preference Center