Kategorie
news

ŚWIĘTO WOJEWÓDZWA OPOLSKIEGO – MOSZNA 2022

Z okazji Święta Województwa Opolskiego Kliniczne Centrum wzięło udział w festynie rodzinnym wystawiając się wspólnie z innymi szpitalami i szkołami medycznymi naszego regionu. Świętowanie odbyło się 19 czerwca w plenerze, na terenach parkowych, przy zamku w Mosznej, które rozpoczął Festiwal Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”.

W STREFIE ZDROWIA promowaliśmy Bank Mleka Kobiecego, badania prenatalne, szkołę rodzenia oraz projekt realizowany przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w partnerstwie z „FEMMINA Centrum Medyczne Mączka Pasternok Ziętek” Spółka Partnerska pt. „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2”, polegający na objęciu mieszkańców województwa opolskiego dodatkową, bezpłatną opieką medyczną adresowaną do kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu oraz rodzin z dziećmi w wieku do lat 2, którego celem głównym jest dążenie do: poprawy jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu poprzez wczesne wykrywanie wad rozwojowych (nieinwazyjne badania prenatalne kobiet do 35 r.ż.) oraz udzielanie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców, ochrony zdrowia dzieci w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego poprzez pogłębioną diagnostykę rozwoju dziecka (ocena psychomotoryczna) oraz niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 (wsparcie z zakresu żywienia, opieki psychologicznej dla dzieci i rodziców, mobilny instruktaż rehabilitacyjny w warunkach domowych) oraz zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Święto Województwa to okazja do pokazania tego, co mamy najlepszego – pokazujemy tu m.in. Opolskie ze smakiem, pokazujemy eksperymenty i nowoczesną edukację, można się tu przebadać, ale przede wszystkim można posłuchać naszych opolskich talentów” – mówiła Wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura.

Święto Województwa Opolskiego, organizowane po pandemicznej przerwie, przyciągnęło wielu gości.

Privacy Preference Center