MOBILNE SZKOŁY RODZENIA

PRZYGOTUJ SIĘ DO PORODU

Zajęcia w szkole rodzenia pomagają przygotować się do porodu.  Każde z nich trwają  1,5 h.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach oraz wykonywania ćwiczeń w szkole rodzenia.

 Jeden cykl zajęć składa się z 10 spotkań, których tematyka obejmuje poniższe zagadnienia. 

  • Ciąża – zmiany zachodzące w organizmie kobiety w czasie ciąży, zasady prawidłowego odżywiania, wpływ środków psychoaktywnych na przebieg ciąży i rozwój dziecka.
  • Poród – przebieg I, II i III okresu porodu i zwiastuny zbliżającego się porodu, czynna postawa rodzącej podczas porodu, świadomość oddychania w poszczególnych fazach porodu, zasady parcia, sposoby radzenia sobie z bólem porodowym.
  • Zasady opieki poporodowej, wybrane zagadnienia psychologiczne dotyczące kobiety w ciąży i połogu – stany emocjonalne w czasie ciąży, depresja poporodowa, przystosowanie się do nowej roli.
  • Karmieni piersią – zalety i zasady karmienia piersią, praktyczne aspekty karmienia piersią (pozycje, pielęgnacja piersi, sprzęt wspomagający laktację), wątpliwości dotyczące karmienia piersią, problemy związane z karmieniem piersią (np. nadmiar lub niedobór pokarmu, uszkodzone brodawki, odciąganie i przechowywanie pokarmu, karmienie piersią podczas choroby matki) i sposoby radzenia sobie z nimi, odżywianie się matki karmiącej.
  •  Powrót płodności po porodzie, antykoncepcja w okresie laktacji, współżycie seksualne po przyjściu dziecka na świat.
  • Gimnastyka ogólnie usprawniająca, techniki relaksacyjne, techniki oddychania, ćwiczenia przygotowujące do porodu, ćwiczenia  w połogu, elementy muzykoterapii i tańca.
  • Pielęgnacja noworodka/niemowlęcia – codzienna pielęgnacja skóry, kąpiel, przewijanie, ubieranie, sen płacz jako forma komunikacji noworodka z rodzicami, spacery, zajęcia warsztatowe i pokazowe w noszeniu dziecka w chuście.
  • Pierwsza pomoc w stanach naglących u noworodka i niemowlęcia.
  • Problemy zdrowotne w okresie noworodkowym/niemowlęcym.
  •  Szczepienia obowiązkowe i zalecane.


Privacy Preference Center