FIZJOTERAPEUTA

Rodzice dzieci w wieku od urodzenia do  2 roku życia mogą skorzystać z konsultacji z fizjoterapeutą.

Zakres udzielanej porady:

  • pogłębiony wywiad fizjoterapeutyczny
  • obserwacja motoryki spontanicznej dziecka
  • instruktaż pielęgnacji i rehabilitacji dziecka w warunkach domowych
  • terapia usprawniająca dla dzieci, u których w ramach pogłębionej diagnostyki rozwoju stwierdzono zaburzenia rozwoju ruchowego lub zagrożenie nieprawidłowościami rozwoju ruchowego
  • edukacja z zakresu profilaktyki wad postawy oraz poradnictwo dla rodziców, w szczególności rodziców wcześniaków i dzieci z zaburzeniami w rozwoju do lat 2 w zakresie stymulacji prawidłowego rozwoju dziecka
  • propagowanie zdrowego rodzicielstwa, zwiększanie wiedzy rodziców na temat prawidłowego rozwoju dziecka

KONSULTACJE PRZEPROWADZAJĄ:

Barbara Fojtar
Ewa Murawska

Privacy Preference Center