DIAGNOZA SI

Rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci od urodzenia do  2 roku życia mogą skorzystać z konsultacji ze specjalistą.

Zakres udzielanej porady:

  • pogłębiony wywiad dot. okresu prenatalnego i bieżącego rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej i społecznej
  • badanie rozwoju sensorycznego dziecka
  • obserwacja spontanicznej aktywności dziecka, preferencji sensorycznych
  • badanie z użyciem standaryzowanych metod kwestionariuszowych
  • ocena i interpretacja wyników metod kwestionariuszowych, behawioralnych i obserwacji zachowań dziecka
  • informacja zwrotna dla rodzica dot. bieżącego rozwoju sensorycznego dziecka

DIAGNOZĘ PRZEPROWADZA:

Violetta Sznajder

Privacy Preference Center