Kategorie
news

SKALE ROZWOJU DZIECI – BAYLEY IV

Skala BAYLEY IV
Przypominamy, że w ramach unijnego projektu, rodzice dzieci do lat 2 mogą skorzystać z konsultacji ze specjalistą, który bezpłatnie wykona badanie.
Skala BAYLEY IV jest narzędziem stosowanym w diagnozie rozwoju psychoruchowego dzieci, jako tzw. „złoty standard”.
 
Oznacza to, że jest zalecane szczególnie dla dzieci:
 • obciążonych wcześniactwem,
 • deficytami rozwojowymi lub innymi trudnościami, jak np. zaburzenia przywiązania, zaburzenia integracji sensorycznej czy trudności w karmieniu.
Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu jest jedyną placówką w kraju, w której możliwe jest skorzystanie z badania rozwoju dziecka Skalą Bayley.
 
W czasie badania dziecku towarzyszy rodzic, dzięki czemu może ono poczuć się bezpiecznie.
Badanie składa się z kilku części, które badają rozwój dziecka w kilku obszarach:
zdolności poznawczych, językowych, ruchowych, społeczno-emocjonalnych oraz adaptacyjnych.
Po badaniu rodzice otrzymują informację zwrotną o rozwoju dziecka, która jest przydatna w procesie planowania oddziaływań terapeutycznych i stanowi o przyszłym rozwoju dziecka.
 
Metoda badania dziecka szczegółowo opisana jest na stronie: http://dlarodziny-ginekologia.opole.pl
 
Zapraszamy do kontaktu:
Poradnia Neonatologiczna
Opole, ul. Reymonta 8
Rejestracja:
poniedziałek – piątek
godz.10.00 – 14.00
tel. kom. 669 812 632
mail: poradnia@ginekologia.opole.pl
 
Diagnostykę przeprowadzają:
psycholog Wiktoria Kubiec
psycholog Joanna Wawrzyniak
 
Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w ramach m.in. Poradni Neonatologicznej realizuje projekt unijny pn. „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Zatem jeśli jesteście rodzicami dziecka do lat 2 i mieszkacie na terenie województwa opolskiego, zachęcamy do korzystania z oferowanych świadczeń.
Z wszystkich świadczeń, badań, porad – można korzystać bezpłatnie i bez skierowania.
 
Kategorie
news

Zapraszamy na badania KORP – Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka do lat 2

NIWELOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZWOJU DZIECKA –
KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO (KORP)

Rodzice dzieci do 2 roku życia mogą bezpłatnie skorzystać z konsultacji ze specjalistą.
Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego są wystandaryzowanym narzędziem diagnozy przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka.
Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi.
Za pomocą KORP możemy ocenić:
 • etap rozwojowy,
 • określić sfery prawidłowego i osłabionego rozwoju,
 • wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju.
Narzędzie składa się z materiałów merytorycznych oraz pomocy do diagnozy.
Podstawowym elementem KORP są karty oceny rozwoju opracowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych.
Przy pomocy  kart możemy zbadać poszczególne sfery rozwoju, pozwalające na ocenę następujących umiejętności:
 • rozwoju ruchowego
 • motoryki precyzyjnej i lateraizacji
 • postrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • komunikowania się i mowy
 • emocji i relacji społecznych
 • funkcji behawioralnych.
Diagnoza dziecka pogłębiona jest o szczegółowy wywiad z opiekunem.
Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności.
Wynika z niego, które sfery są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a w jakich dziecko rozwija się ponadprzeciętnie.
Dzięki temu mamy przejrzysty obraz tego, co wymaga uwagi i stymulacji.
Umiejętności, z którymi dziecko radzi sobie wyjątkowo dobrze, warto wykorzystać w terapii, aby motywować dziecko do pracy.
 
KORP są prostym, czułym diagnostycznie narzędziem pozwalającym na sprawną ocenę rozwoju dziecka.
 • Umożliwia ocenę wszystkich ważnych sfer i aspektów rozwoju. Szczególnie tych uznawanych za znaczące dla powodzenia dziecka w adaptacji przedszkolnej i później w edukacji szkolnej.
 • Pomaga wychwycić wszelkie przejawy patologii rozwoju.
Zastosowanie Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego umożliwia ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.
Metoda badania dziecka szczegółowo opisana jest na stronie: http://dlarodziny-ginekologia.opole.pl
 
Zapraszamy do kontaktu:
Poradnia Neonatologiczna
Opole, ul. Reymonta 8
 
Rejestracja:
poniedziałek – piątek
godz.10.00 – 14.00
tel. 669 812 632
 
PORAD UDZIELAJĄ:
Joanna Wawrzyniak – psycholog
Wiktoria Kubiec – psycholog
Aneta Mironowicz
 
Badania wykonujemy w ramach projektuKoordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kategorie
news

Zapraszamy na bezpłatne badania USG dla dzieci do 2 roku życia

Przypominamy, że w ramach unijnego projektu, rodzice dzieci do 2 r.ż., mogą bezpłatnie skorzystać z konsultacji z lekarzem posiadającym Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii w zakresie pediatrii lub radiologa, który wykona badanie USG.

Profilaktyczne badanie USG wykonywane u dzieci obejmuje:
 • USG przezciemiączkowe lub jamy brzusznej (1 r.ż.),
 • USG jamy brzusznej (2 r.ż.).
Ultrasonografia jest cennym narzędziem w diagnostyce chorób wieku dziecięcego.
Jest to metoda bezpieczna, zatem może być powtarzalna.
W dobie nowoczesnej medycyny posługującej się nie tylko słuchawką lekarską, USG jest atrakcyjnym badaniem przy rozwiązywaniu wielu problemów klinicznych.
W pierwszym roku życia wskazane jest profilaktyczne wykonanie badania usg przezciemiączkowego oraz jamy brzusznej.
Badania te służą wczesnej diagnostyce wad wrodzonych, a także wykrywaniu wczesnych stadiów chorób rozpoczynających się w wieku niemowlęcym. Dlatego pierwszy i drugi rok życia dziecka, to dobry czas na wykonanie badania obrazującego mózg oraz narządy jamy brzusznej.
 
Jeśli jesteście rodzicami dziecka do lat 2 i mieszkacie na terenie województwa opolskiego, zachęcamy do korzystania z oferowanych świadczeń. 
Z wszystkich świadczeń, badań, porad – można korzystać bezpłatnie i bez skierowania. 
 
BADANIE WYKONUJĄ:
● lek. med. Małgorzata Gawor – pediatra neonatolog
● lek. med. Aleksandra Margol-Szczerbicka – pediatra
● lek. med. Ireneusz Królicki – pediatra radiolog
 
Zapraszamy do kontaktu:
Poradnia Neonatologiczna
Opole, ul. Reymonta 8
Rejestracja:
poniedziałek – piątek
godz.10.00 – 14.00
tel. 77 454 54 01 wew. 611 lub
77 434 06 82
tel. kom. 531 600 920
poradnia@ginekologia.opole.pl
 
Badania wykonujemy w ramach projektu Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Metoda badania dzieci do lat 2 opisana jest na stronie: http://dlarodziny-ginekologia.opole.pl/…/badanie-usg…/

Privacy Preference Center