Kategorie
news

ŚWIĘTO WOJEWÓDZWA OPOLSKIEGO – MOSZNA 2022

Z okazji Święta Województwa Opolskiego Kliniczne Centrum wzięło udział w festynie rodzinnym wystawiając się wspólnie z innymi szpitalami i szkołami medycznymi naszego regionu. Świętowanie odbyło się 19 czerwca w plenerze, na terenach parkowych, przy zamku w Mosznej, które rozpoczął Festiwal Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”.

W STREFIE ZDROWIA promowaliśmy Bank Mleka Kobiecego, badania prenatalne, szkołę rodzenia oraz projekt realizowany przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w partnerstwie z „FEMMINA Centrum Medyczne Mączka Pasternok Ziętek” Spółka Partnerska pt. „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2”, polegający na objęciu mieszkańców województwa opolskiego dodatkową, bezpłatną opieką medyczną adresowaną do kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu oraz rodzin z dziećmi w wieku do lat 2, którego celem głównym jest dążenie do: poprawy jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu poprzez wczesne wykrywanie wad rozwojowych (nieinwazyjne badania prenatalne kobiet do 35 r.ż.) oraz udzielanie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców, ochrony zdrowia dzieci w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego poprzez pogłębioną diagnostykę rozwoju dziecka (ocena psychomotoryczna) oraz niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 (wsparcie z zakresu żywienia, opieki psychologicznej dla dzieci i rodziców, mobilny instruktaż rehabilitacyjny w warunkach domowych) oraz zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Święto Województwa to okazja do pokazania tego, co mamy najlepszego – pokazujemy tu m.in. Opolskie ze smakiem, pokazujemy eksperymenty i nowoczesną edukację, można się tu przebadać, ale przede wszystkim można posłuchać naszych opolskich talentów” – mówiła Wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura.

Święto Województwa Opolskiego, organizowane po pandemicznej przerwie, przyciągnęło wielu gości.

Kategorie
news

Szkoła Rodzenia – zapisy na nowy kurs

Zapraszamy na nowy kurs w Szkole Rodzenia, który rozpocznie się 4 lipca 2022 r.
Zapisy uruchamiamy 27 czerwca od godz.10.00 pod nr tel. 531 600 920.

Program zajęć

Kategorie
news

MONACHIJSKA FUNKCJONALNA DIAGNOSTYKA ROZWOJOWA

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w ramach m.in. Poradni Neonatologicznej realizuje projekt unijny pn. „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Zatem jeśli jesteście rodzicami dziecka do lat 2 i mieszkacie na terenie województwa opolskiego, zachęcamy do korzystania z oferowanych świadczeń.
Z wszystkich świadczeń, badań, porad – można korzystać bezpłatnie i bez skierowania.
Na część z nich można umawiać wizyty – kontakt poniżej.

Zapoznajcie się z podstawowymi informacjami na temat jednej z wielu metod badań Waszych maluszków.
Zapraszamy!

MONACHIJSKA FUNKCJONALNA DIAGNOSTYKA ROZWOJOWA

Metoda ta jest powszechnie stosowaną skalą w diagnozie dzieci od ukończenia 1 miesiąca do 2 roku życia.
W czasie trwającego od 45 do 80 minut badania obserwujemy rozwój dziecka w kilku ważnych obszarach, dzięki czemu stawiana diagnoza jest szczegółowa i pozwala nam na uchwycenie zarówno globalnego poziomu rozwoju liczonego w miesiącach, jak i obszarów deficytowych wymagających specjalistycznego wsparcia.
W czasie zabawy i stawiania przed dzieckiem kolejnych wyzwań, dostosowanych do jego wieku, obserwujemy rozwój tzw. motoryki dużej, m.in. umiejętności chwytania i manipulacji zabawkami.
Skala sprawdza również rozwój percepcji, czyli zdolności dziecka do pojmowania zależności w otaczającym je świecie. Stworzenie profilu graficznego dostarcza nam informacji o rozwoju dziecka.
Po przeprowadzonym badaniu i analizie uzyskanych wyników rodzic otrzymuje informację o rozwoju swojego dziecka, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości również wskazanie możliwości wczesnego wspierania rozwoju adekwatnie do potrzeb dziecka.
 
Zapraszamy do kontaktu:
Poradnia Neonatologiczna
Opole, ul. Reymonta 8
 
Rejestracja:
poniedziałek – piątek
godz.10.00 – 14.00
tel. 77 454 54 01 wew. 611 lub 77 434 06 82
tel. kom. 534 084 542
poradnia@ginekologia.opole.pl
 
Diagnostykę przeprowadzają:
Ewa Murawska
Aneta Mironowicz
Monika Haiman
Joanna Wawrzyniak

Privacy Preference Center